Thuiszorg

Voor thuiszorg bent u bij Joris Thuis aan een vertrouwd adres.

Verpleging
Een verpleegkundige helpt met het klaarzetten en toedienen van medicijnen, het verzorgen van een wond of stoma, het controleren van lichaamsfuncties (pols, bloeddruk, bloedsuiker) en het injecteren van bijvoorbeeld insuline. Ze verlenen terminale zorg en waar nodig nachtzorg. Verpleegkundigen geven ook advies en voorlichting. Tijdens intakegesprekken wordt gekeken welke zorg nodig is. 
Momenteel heeft Joris Thuis geen wachtlijst wat betreft de aanvraag voor wijkverpleging.

Landelijk is in 2018 het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Dit kader geeft richting aan de zorgverlening binnen de wijkverpleging de komende jaren. Als opdracht vanuit het landelijke kwaliteitskader, heeft een onderzoeksbureau een vragenlijst ontwikkeld om cliëntervaringen te meten: de PREM. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Vanaf maart 2019 zijn alle aanbieders van wijkverpleging wettelijk verplicht onderzoek met de PREM Wijkverpleging te doen.

Klik hier voor het de mooie beoordelingen welke Joris heeft mogen ontvangen!

Persoonlijke verzorging

U krijgt ondersteuning bij het opstaan en naar bed gaan, het aan- en uitkleden, het douchen, toiletbezoek en de huid- en haarverzorging. De verpleegkundige/verzorgende geeft u ook advies en voorlichting.
Momenteel heeft Joris Thuis geen wachtlijst wat betreft de aanvraag voor persoonlijke verzorging.

Huishoudelijke zorg
Joris Thuis ondersteunt bij huishoudelijke werkzaamheden. Als het nodig is, nemen ze deze taken over. Denkt u bijvoorbeeld aan opruimen, schoonmaken, wassen, strijken en het verzorgen van de planten. Ook boodschappen doen en koken vallen hieronder.

Aanmelden
Heeft u thuiszorg nodig? Maak dan een afspraak met de wijkverpleegkundige van Joris Thuis in uw woonplaats.
In gesprek met elkaar kijkt de wijkverpleegkundige welke zorg er nodig is en vraagt deze aan bij uw zorgverzekering.
U kunt dezelfde dag nog zorg aan huis ontvangen.

Voor wijkverpleging geldt vanaf 1 januari 2015 géén eigen bijdrage. Heeft u echter een indicatie voor het verpleeg-
of verzorgingshuis en u woont nog thuis, dan geldt wel een eigen bijdrage voor wijkverpleging. 

Huishoudelijke zorg loopt via het zorgloket van uw gemeente. Joris Thuis verleent vooral huishoudelijke zorg in de gemeenten Eersel en Oirschot. Belt u onderstaande zorgloketten om huishoudelijke hulp aan te vragen bij Joris Thuis:
Zorgloket gemeente Eersel, tel 0497 53 13 00
Zorgloket gemeente Oirschot, tel 0499 33 51 42

 

Joris Thuis

> Download brochure