Actueel

Nieuwe bestuurder

Datum:  5 januari 2016

Na een zorgvuldige selectieprocedure met steun van de ondernemingsraad, cliëntenraad en het management team is de raad van toezicht verheugd te kunnen mededelen dat mevrouw Dianne Engels per 1 april 2016 aantreedt als nieuwe bestuurder van Joris Zorg.Dit betekent dat de heer Arnold Vosters per 1 april Joris Zorg verlaat.

Mevrouw Dianne Engels heeft in Maastricht Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Zij is gestart als verplegingswetenschapper en heeft door de jaren heen afwisselende functies bekleed. De laatste 10 jaren was zij werkzaam als directeur/bestuurder in de ouderenzorg.
Over de nieuwe functie bij Joris Zorg zegt mevrouw Engels:
“Het spreekt mij zeer aan dat Joris Zorg een warme kleinschalige organisatie is die goed ingebed is in de gemeenschap.
Daarbij staat Joris Zorg voor ondersteuning en zorg zolang mogelijk thuis, maar biedt zij ook mogelijkheden als het thuis niet meer kan.
Elke cliënt heeft immers andere behoeften en vragen en is gewend om zijn eigen leven in te vullen. Professionals kunnen alleen met familie en cliënt samen kijken hoe zijn/ haar leven waardevol ingevuld kan worden. Zo kan welbevinden, juist ook voor kwetsbare ouderen, bereikbaar blijven.
Ik verheug me erop om vanaf 1 april, samen met de betrokkenen bij Joris Zorg, deze prachtige organisatie verder te blijven verbeteren en uit te bouwen. In deze tijd van veranderingen is het altijd goed om bij de tijd te blijven en hierin met elkaar nieuwe wegen op te zoeken, met behoud van het goede”.

Onder leiding van de heer Arnold Vosters is Joris Zorg uitgebouwd tot een prachtige organisatie waarbij de kwaliteit van de zorg voor de cliënten centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat mevrouw Dianne Engels een goede opvolger zal zijn die op haar eigen manier een invulling zal geven aan haar nieuwe functie.

Hoogachtend,

Ir. Theo G.M. Stevens
voorzitter raad van toezicht