Actueel

Vernieuwend zorgen

Zorgmedewerker in het hart van de transitie

Tweederde van de zorgprofessionals geeft aan dat ze geen of onvoldoende kennis heeft van de stelselwijziging die op 1 januari is ingegaan (VvAA). Het Kennisplein Zorg voor Beter lanceert daarom een nieuw thema: Vernieuwend zorgen. Dit thema legt op een eenvoudige manier uit wat al deze hervormingen inhouden. Maar belangrijker nog: dit thema beschrijft wat de hervormingen voor het werk van zorgmedewerker betekenen.  

Nieuw thema: www.zorgvoorbeter.nl/vernieuwendzorgen

Nieuwe zorghouding

De hervormingen zijn volgens het kabinet nodig om de zorg betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. Er wordt steeds meer gekeken naar wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen. Voor zorgprofessionals betekent dit  een andere zorghouding waarbij de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt voorop staat. Het betekent minder ‘voor de cliënt denken’, en meer de zelfredzaamheid stimuleren. De familie en het netwerk krijgen een grotere rol in de zorg. Het nieuwe thema Vernieuwend zorgen beschrijft deze nieuwe zorghouding en wat voor bijscholing dit van zorgmedewerkers vraagt: Wat is vernieuwend zorgen? op Zorg voor Beter.

Zes verbeteropgaven  

Jeroen Schumacher: expert Vernieuwend zorgen:  ‘De hervorming van de Langdurige zorg geeft onzekerheid, zeker, maar als we het goed doen, pakken we nu eindelijk door. We hebben voorjaar 2014 gesproken met zo’n 200 medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Toen werd glashelder: medewerkers zijn al jaren toe aan een omslag.’ Op basis van deze gesprekken met zorgprofessionals heeft Vilans zes verbeteropgaven in kaart gebracht:  kwaliteit van bestaan centraal stellen, zelforganisatie,  meer werken in een netwerk, meer werken met technologie, meer doen met minder, en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Lees meer: Zes verbeteropgaven op Zorg voor Beter.

Zorgmedewerker in het hart van de transitie

Schumacher: ‘De zorgmedewerker staat in het hart van de transitie. De hervormingen van de langdurige zorg dwingen ons om definitief tot vernieuwing en verbetering te komen. Met Vernieuwend zorgen wil Vilans ondersteunen, inspireren en leren.’ Op Zorg voor Beter zijn video’s en andere materialen te vinden om concreet hiermee aan de slag te gaan. 

17 misverstanden over de Wet langdurige zorg

De hervormingen die per 1 januari zijn ingegaan worden door Zorg voor Beter eenvoudig uitgelegd. De overheveling van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg, Wmo en de zorgverzekeringswet. Vilans maakte een infographic die de veranderingen in beeld brengt. Daarnaast zijn op Zorg voor Beter 17 veel gehoorde misverstanden over de Wet langdurige zorg te vinden. Zorg voor Beter legt uit hoe het wél zit met de indicatie, overgangsregelingen en persoonsgebonden budget.

Alle kennis voor zorgprofessionals op een rij

Het Kennisplein Zorg voor Beter (www.zorgvoorbeter.nl) geeft uitgebreide informatie over meer dan 20 thema’s in de ouderenzorg, zoals medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, dementie en veranderingen in de langdurige zorg. Op Zorgvoorbeter.nl staan richtlijnen en praktische instrumenten die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de zorg voor ouderen en chronisch zieken te verbeteren. Op het kennisplein is daarnaast veel nieuws te vinden. Het Kennisplein is een initiatief van Vilans, ActiZ, V&VN en ZonMw.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg? Meld je aan voor de gratis tweewekelijkse e-mail nieuwsbrief: www.zorgvoorbeter.nl/nieuwsbrief