Actueel

Van zilver naar Prezo

 

Joris Zorg heeft nu als kwaliteitscertificaat het zilveren keurmerk. In 2013 verloopt dit certificaat en gaan we met de hele organisatie op voor een nieuw keurmerk: Prezo. Prezo staat voor Prestatiemodel Zorg.

Wat is belangrijk bij Prezo
Bij Prezo gaat het vooral om de resultaten. Wat vinden cliënten van de zorg en het welzijn binnen Joris Zorg. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn daarvoor een belangrijke leiddraad. Met de verbeterpunten die daaruit zijn gekomen gaan we de komende maanden aan de slag! We doen ook al heel veel dingen goed; we moeten zorgen dat goede dingen blijven zoals ze zijn.

Externe audit
Door middel van een externe audit wordt bepaald of we aan alle voorwaarden voldoen. Wat is een externe audit?
Dit houdt in dat enkele externe mensen een paar dagen de locaties van Joris Zorg bezoeken. Ze kijken hoe wij zaken georganiseerd hebben, hoe we gesprekken voeren met medewerkers en cliënten en ze bekijken onze zorgleefplannen. Deze audit gaat plaatsvinden in het najaar van 2013. De exacte data horen jullie nog.

Aan de slag!
De komende tijd moeten we dus hard aan de slag om ons voor te bereiden op het Prezo-keurmerk. Medewerkers krijgen hier meer informatie over via leidinggevenden en beleidsmedewerkers. Binnenkort ontvangen alle medewerkers een uitnodiging voor een Prezo-bijeenkomst!