Actueel

Vernieuwingsprogramma VWS

Joris Zorg geselecteerd voor het vernieuwingsprogramma VWS 'Waardigheid en trots'!

In februari 2015 heeft Staatssecretaris Van Rijn het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Doel van dit programma is de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren. Verpleeghuizen hebben hiervoor een voorstel plan van aanpak in mogen dienen. Het plan ingediend door Joris Zorg is positief beoordeeld waardoor Joris Zorg mee mag doen aan het vernieuwingsprogramma!

Joris Zorg heeft 2 onderwerpen ingediend bij staatsecretaris van Rijn, namelijk het vergroten van de bewegingsvrijheid van de cliënten en het verbeteren van het samenspel tussen professional, cliënt en mantelzorger/vrijwilliger. Het VWS geeft hierbij aan: ‘Uw voorstel is sympathiek en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen van de cliënt.’

Joris Zorg is een organisatie die dicht bij de cliënt wil staan en waar continu de vraag wordt gesteld wat kwaliteit van leven voor de cliënt betekent en hoe we dit samen met de cliënt en zijn/haar netwerk kunnen realiseren. Een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid is hier in onze ogen onlosmakelijk mee verbonden. De cliënt zo min mogelijk beperken in zijn bewegingsvrijheid, binnen vastgestelde veiligheidskaders, draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt.

Informele zorg (vrijwilligers, mantelzorg) krijgt een prominentere plaats bij de zorgverlening. We moeten ons steeds meer de vraag gaan stellen: wat kan iemand nog zelf, wat kan zijn/haar netwerk en wat doet vervolgens de professionele zorg. Om dit samenspel goed vorm te gaan geven is het van belang dat alles in goed overleg gaat, continue wordt afgestemd waarbij oog blijft voor overbelasting van de mantelzorger. Cliënten en vertegenwoordigers van cliënten moeten voelen dat de cliënt en zijn wensen en behoeftes centraal staan en dat we samen met de cliënt en zijn/haar netwerk staan voor het behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Hier wil Joris Zorg de komende jaren actief mee aan de slag gaan.

Medio augustus 2015 worden we over het vervolg geïnformeerd en zullen verdere afspraken gemaakt gaan worden.